Foods

การเฝ้าระวังอย่างแข็งขันสำหรับมะเร็งต่อมลูกหมากที่มีความเสี่ยงต่ำ: ข้อมูลใหม่เกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยงในการเปลี่ยนไปใช้การรักษาแบบแอคทีฟ

สำหรับผู้ชายที่เป็นมะเร็งต่อมลูกหมาก “ความเสี่ยงต่ำ” ในขั้นต้น ได้รับการเฝ้าระวังอย่างแข็งขัน ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง เช่น ระดับและขนาดของเนื้องอก เป็นปัจจัยเสี่ยงสำคัญในการเปลี่ยนไปสู่การรักษาเชิงรุก รายงานการศึกษาใน The Journal of Urology, an Official Journal of the สมาคมระบบทางเดินปัสสาวะอเมริกัน (AUA)

  • Trang chủ
  • Business
  • Foods
  • Life Style
  • Tech
  • กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital marketing)

Back to top button