Tech

ขีดจำกัดของบัตรแบบไร้สัมผัสสามารถไปได้มากเพียงใดหากไม่มีการตรวจสอบสิทธิ์แบบสองปัจจัย

วงเงินใช้จ่ายสำหรับบัตรแบบไร้สัมผัสถึงตัวเลขสามหลักที่ทำให้เลิกคิ้ว – 100 ปอนด์ – ทำให้เกิดคำถามเกี่ยวกับความจำเป็นในการตรวจสอบผู้ใช้

ขีด จำกัด การชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัสของสหราชอาณาจักรมากกว่าสองเท่า

 • เก้าใน 10 การชำระเงินด้วยบัตรของสหราชอาณาจักรใน 2020 เป็นแบบไร้สัมผัส
 • โดย: คาร์ล ฟลินเดอร์ส

  หน่วยงานการค้าของธนาคารเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินการชำระเงินแบบไม่ต้องสัมผัส

  ไลฟ์สไตล์

    เทค

   • การตลาดดิจิทัล (การตลาดดิจิทัล)

  Back to top button