News

จอร์เจียเตรียมเร่งช่วยเหลือผู้ว่างงานเพิ่มเติมในปลายเดือนนี้

ATLANTA (AP) — ชาวจอร์เจียที่ได้รับผลประโยชน์การว่างงานจะต้องหางานทำอีกครั้งและจะสามารถหารายได้น้อยลงก่อนที่การจ่ายเงินการว่างงานจะลดลงตั้งแต่วันที่ 27 มิถุนายนอ่านเพิ่มเติม

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button