News

ผู้ว่าฯ เยือนแอริโซนาไฟ เรียกร้องประชุมพิเศษ

PHOENIX (AP) — รัฐแอริโซนา Gov. Doug Ducey ในวันพฤหัสบดีที่เรียกว่าเซสชั่นพิเศษของสภานิติบัญญัติแห่งรัฐเพื่อเพิ่มเงินทุนสำหรับไฟป่าในขณะที่ไฟป่าขนาดใหญ่สองแห่งถูกเผาในรัฐแอริโซนาตอนใต้ตอนกลางอ่านเพิ่มเติม

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button