Tech

พันธะไฮโดรเจนมีบทบาทสำคัญในการกลายพันธุ์ของโรคไมโตคอนเดรีย

ไมโตคอนเดรีย แหล่งพลังงานของเซลล์ สร้างพลังงานในรูปของเอทีพี วิถีทางที่เรียกว่าห่วงโซ่การขนส่งอิเล็กตรอน- ประกอบด้วยเอนไซม์ห้าตัว- ร่วมกันสังเคราะห์ ATP โดยการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนและโปรตอนที่ซับซ้อน

เอนไซม์ที่สามในสายนี้คือ cytochrome bc1 (หรือเชิงซ้อน III) เร่งการปั๊มโปรตอนเพื่อตอบสนองต่อปฏิกิริยาการถ่ายโอนอิเล็กตรอน การกลายพันธุ์ในภาวะพร่อง III หรือ Complex III (CIII) อาจทำให้เกิดโรค mitochondrial .

การศึกษาใหม่พบว่าการออกกำลังกาย -การกลายพันธุ์ของโรคไมโตคอนเดรียที่เกี่ยวข้องกับการแพ้ทำให้เกิดการจัดเรียงพันธะไฮโดรเจนที่รบกวนการทำงานปกติของคอมเพล็กซ์ระบบทางเดินหายใจ III

การทดลองทางสเปกโตรสโกปีแสดงให้เห็นความแตกต่างที่ชัดเจนระหว่างเอนไซม์ชนิดพันธุ์ป่าและเอนไซม์กลายพันธุ์ .

ภาควิชาฟิสิกส์ University of Helsinki ฟินแลนด์ และ Jagiellonian University, Krakow , โปแลนด์.

นักวิทยาศาสตร์พบว่าผลการวิจัยนำเสนอการตีความใหม่ของข้อมูลการทดลองหลังจากใช้การจำลองแบบไดนามิกของโมเลกุลแบบคลาสสิกและการคำนวณทฤษฎีฟังก์ชันความหนาแน่นของเอนไซม์ไวด์และเอนไซม์กลายพันธุ์ นอกจากนี้ยังให้ข้อมูลเชิงลึกเชิงกลไกที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

Vivek Sharma, Academy Research Fellow และ Sigrid Jusélius นักวิจัยอาวุโสจากภาควิชาฟิสิกส์ที่มหาวิทยาลัยเฮลซิงกิกล่าวว่า “ผลการทดลองและการคำนวณที่รวมกันเหล่านี้ให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับโมเลกุลโดยละเอียด ว่าโรคอาจเกิดขึ้นจากการกลายพันธุ์ของเอ็นไซม์ไมโตคอนเดรียและเป็นพื้นฐานสำหรับการพัฒนายารักษาโรคในอนาคตได้อย่างไร”

การอ้างอิงวารสาร:
  1. Patryk Kuleta et al ., การจัดเรียงพันธะไฮโดรเจนใหม่โดยการกลายพันธุ์ของโรคไมโตคอนเดรียในไซโตโครม bc1 รบกวน heme โดยศักย์รีดอกซ์และสถานะการหมุน, การดำเนินการของ National Academy of Sciences (2021) ดอย:

10.1073/pnas.2026169118

Back to top button