กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital marketing)

สถิติการตลาดปี 2014 ที่ CMO ทุกคนควรรู้ [อินโฟกราฟิก]

ไม่ว่าคุณจะเป็นผู้จัดการชุมชนที่พยายามขายแนวคิดแคมเปญใหม่ หรือซีเอ็มโออย่างต่อเนื่องเพื่อขยายทรัพยากรของคุณ อินโฟกราฟิกต่อไปนี้จากรายการ WebDAM Solutions (แม้ว่าฉันจะนับ ) สถิติการตลาดที่สามารถช่วยสนับสนุนแคมเปญและกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ

กราฟิกแบบเต็มอยู่ด้านล่าง แต่นี่เป็นไฮไลท์บางส่วน:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button