News

หัวหน้าองครักษ์ของ WeVo เผชิญกับข้อหาดูถูกราชวงศ์อีกครั้ง

เผยแพร่: 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 13:42 น.

Activist Piyarat “Toto’’ Chongthep, head of the We Volunteer (WeVo) guards for the pro-democracy protests, reports to technology crime suppression police on Thursday to hear more lese majeste charges. (Photo supplied via Wassayos Ngamkham)
นักกิจกรรมปิยะรัตน์“ โตโต้ ” จงเทพหัวหน้ากลุ่ม We Volunteer (WeVo) ปกป้องการประท้วงเพื่อประชาธิปไตยรายงานต่อตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อรับฟังข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพเพิ่มเติม (รูปถ่ายโดยวัสยศงามขำ)

ปิยะรัตน์ “โตโต้” จงเทพหัวหน้าหน่วยอาสาสมัครวีโว่ (WeVo) ผู้ประท้วงเรียกร้องประชาธิปไตยเข้ารายงานตัวต่อตำรวจปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเมื่อวันพฤหัสบดีเพื่อรับฟังข้อกล่าวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ

นายปิยะรัตน์ต้องเผชิญกับข้อหาหมิ่นประมาทในจังหวัดกาฬสินธุ์ เขาถูกควบคุมตัวเมื่อเดือนที่แล้วในอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์จากนั้น ได้รับการปล่อยตัว ด้วยการประกันตัวด้วยเงิน 200,000 บาทในวันที่ 5 พฤษภาคมในสภาพสวมสร้อยข้อมืออิเล็กทรอนิกส์

เขากล่าวเมื่อวันพฤหัสบดีว่าเขาไม่รู้ว่าภายใต้สถานการณ์ใดที่เขาถูกตั้งข้อหาความผิดในครั้งนี้เนื่องจากเขายังไม่ได้อ่านรายละเอียด แต่เชื่อว่าอาจจะเกิดขึ้นก่อนคดีกาฬสินธุ์

นายปิยะรัตน์ถูกควบคุมตัวหลังจากถูกฟ้องในข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพและฝ่าฝืนกฎหมายคอมพิวเตอร์หลังจากติดป้ายโดยกล่าวหาว่าหมิ่นประมาท สถาบันพระมหากษัตริย์ในจังหวัดกาฬสินธุ์และแชร์ภาพแบนเนอร์ในโซเชียลมีเดียเมื่อเดือนมกราคม

อ่านเพิ่มเติม

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button