กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital marketing)

วิดีโอ Facebook ยังคงครอบงำ

Social Toolkt podcast episode 38

ทุกเดือนหรือประมาณนั้น เราต้องการให้โฮสต์แสดงเฉพาะใน Social Toolkit เพื่อติดตามข่าวสารและแนวโน้มของอุตสาหกรรม

ในตอนที่เป็นเจ้าภาพนี้เท่านั้น Keath และ Yarby กล่าวถึงแนวโน้มทางสังคมในปัจจุบันรวมถึง วิดีโอ Facebook, อัปเดต Facebook CPC และ Facebook Shopping บนหน้า . รวมทั้งข่าวล่าสุด Twitter , Snapchat, เถา และ อัพเดตเมียร์แคท , พิน Pinterest , โฆษณาลีดเจนของ Slideshare และ บริการลูกค้าในโซเชียลมีเดีย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button