Freelancing

การศึกษา: 88% ของนักแปลอิสระเชิงสร้างสรรค์ต่อต้าน AB5 ง่ายต่อการดูว่าทำไม

2020 คาดว่าจะเป็น การเริ่มต้นของยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาเชิงสร้างสรรค์ ไม่ได้เริ่มต้นที่ดี

เมื่อวันที่ 1 มกราคม AB5 กลายเป็นกฎหมายในรัฐแคลิฟอร์เนีย มันส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อนักแปลอิสระที่สร้างสรรค์ และแม้ว่าคุณจะไม่ใช่ใครก็ตาม คุณก็ควรใส่ใจ มีศักยภาพที่จะทำให้เกิดคลื่นกระแทกที่จะทำร้ายโลกของเนื้อหาในวงกว้าง

California AB5 คืออะไร

AB5 เป็นใบเรียกเก็บเงินที่มีเจตนาดีซึ่งผ่านการพยายามให้บริษัทแชร์รถอย่าง Uber และ Lyft จัดประเภทคนขับเป็นพนักงาน แทนที่จะเป็นผู้รับเหมาอิสระ