กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital marketing)

วิธีรวบรวมข้อมูลที่ถูกต้องเพื่อส่งเสริมการตลาดของคุณ

How to Collect the Right Data

นี่เป็นชุดที่สองของชุดสามส่วนที่เจาะลึกถึงกระบวนการคัดเลือกและเตรียมการสำหรับ CRM + การตลาดอัตโนมัติ การใช้งาน

ในภาคนี้ เราจะเจาะลึกถึงความสำคัญของข้อมูล ข้อมูลทั้งสี่ประเภท และวิธีที่จะทำให้คุณคิดใหม่ CTA และเว็บฟอร์ม

ในชุดแรกในภาคนี้ ผมอธิบาย

Back to top button