กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital marketing)

การสัมมนาผ่านเว็บ: สิ่งที่ยิ่งใหญ่ต่อไปใน ABM

การตลาดตามบัญชีมีความสำคัญต่อกลยุทธ์ B2B และผู้ปฏิบัติงานขั้นสูงกำลังมองหาเครื่องมือที่จะทำให้พวกเขาได้เปรียบในการเชื่อมต่อกับผู้ชมของพวกเขาได้ดีขึ้น

สิ่งนี้ต้องการการขายและการตลาดในการทำงานร่วมกันเพื่อระบุและมีส่วนร่วม กลุ่มการซื้อภายในบัญชีเป้าหมาย เข้าสู่ Buying Group Marketing.

  • หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม ลงทะเบียนวันนี้สำหรับ “Market, Engage and Sell to Buying Groups Who Want to Hear From You ” นำเสนอโดย Influ2.

  • หน้าแรก

    Back to top button