กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital marketing)

การวิจัยการตลาดทางอีเมลปี 2019: 4 ข้อค้นพบที่สำคัญในการปรับปรุงผลลัพธ์ของคุณ

2019 Email Marketing Research: 4 Key Findings to Improve Your Results

การตลาดผ่านอีเมลอาจไม่ใช่กลยุทธ์ทางการตลาดรูปแบบใหม่ อันที่จริงมีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ฉบับแรกเข้ามา 1000 การระเบิดการตลาดทางอีเมลครั้งแรกถูกส่งเข้ามา 1600, และใน 2018 ประมาณว่า 124 มีการส่งอีเมล 5 พันล้านฉบับ

ใช่ การตลาดผ่านอีเมล เป็นที่ยอมรับ เครื่องมือในกล่องเครื่องมือของคุณ แต่ไม่ควรทึกทักเอาเองว่าสิ่งที่ใช้ได้ผลเมื่อสองสามปีที่แล้วจะได้ผลในวันนี้

การศึกษาวิจัยชิ้นใหม่ที่ฉันทำ ใน รายงานสรุปการสำรวจการตลาดทางอีเมล พบว่าผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดผ่านอีเมลกำลังเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆ เพื่อปรับปรุงผลลัพธ์การตลาดทางอีเมล

รายงานสรุปการสำรวจการตลาดทางอีเมลให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับคำถามที่ยาก เช่น

Back to top button