digital transformationhiringกลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital marketing)

สิ่งที่ตลาดงานสร้างสรรค์สามารถบอกเราเกี่ยวกับนักการตลาดเนื้อหา

ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง พ่อแม่ของฉันไม่รู้ว่าจะนิยาม การตลาดเนื้อหา อย่างไร พวกเขาสามารถบอกคุณได้ว่าฉันทำอะไรในแต่ละวัน (เขียน แก้ไข ระดมความคิด รวบรวมข้อมูล ส่งอีเมลอย่างไม่รู้จบ) แต่ตัวอุตสาหกรรมเองกลับเป็นปริศนา เช่นเดียวกับเพื่อนๆ ของฉันที่ยังคงต้องถามว่า Contently ทำอะไรทุกครั้งที่เห็นพวกเขา ถึงแม้ว่าฉันจะอยู่ที่นี่มาสี่ปีแล้วก็ตาม เพื่อนร่วมงานของฉันชอบพูดตลกว่าสิ่งที่ยากที่สุดเกี่ยวกับงานของเราคือการพยายามอธิบายสิ่งที่เราทำในงานปาร์ตี้

ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง เช่นเดียวกับเรื่องตลกส่วนใหญ่ มีความจริงอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้

เมื่อมีคนรู้ว่าฉันเป็นบรรณาธิการ พวกเขามักจะคิดว่าฉันทำงานด้านวารสารศาสตร์ มีการกำหนดไว้อย่างดี เช่น การประชาสัมพันธ์หรือการเขียนคำโฆษณา แต่ตามคำนิยาม การตลาดเนื้อหาเป็นแนวคิดที่กว้างใหญ่ซึ่งครอบคลุมหลายสาขา และในขณะที่บริษัทจำนวนมากขึ้นลงทุนในเนื้อหา ร่มนั้นก็เริ่มส่งผลกระทบต่อวิธีที่เราคิดเกี่ยวกับ การสร้างทีมการตลาด

เมื่อเดือนที่แล้ว The Creative Group ซึ่งเป็นบริษัทจัดหาพนักงานที่เน้นด้านการตลาดและการโฆษณา ได้เผยแพร่รายงาน เกี่ยวกับ 913 ตลาดงาน. ตามที่ ผู้บริหารสหรัฐเกือบ 80 เปอร์เซ็นต์วางแผนที่จะรักษาแผนการจ้างงานปัจจุบันของพวกเขา ซึ่งบ่งชี้ถึงตลาดงานที่มั่นคงสำหรับนักสร้างสรรค์ ผู้บริหารร้อยละห้าวางแผนที่จะเพิ่มตำแหน่งใหม่ในหกเดือนข้างหน้า

U.S. Hiring Climate

แม้ว่าข้อมูลดังกล่าวอาจไม่ทำให้ใครตกใจ แต่การกระจายการจ้างงานเหล่านั้นสามารถบอกเราได้มากมายเกี่ยวกับอนาคตของการตลาดและการโฆษณา รายงานระบุว่าการตลาดเนื้อหาเป็นพื้นที่การจ้างงานอันดับต้น ๆ ในปีนี้ด้วย 25 เปอร์เซ็นต์ของผู้บริหารที่วางแผนจะสร้างทีมนั้น การตลาดดิจิทัลและการจัดการแบรนด์/ผลิตภัณฑ์ อยู่ใน 3 อันดับแรก

U.S. Hiring Climate

ผลการวิจัยชี้ว่ายุคของผู้เชี่ยวชาญอาจเสื่อมถอยลง แม้ว่าพื้นที่การจ้างงานสามอันดับแรกจะมีสาขาที่กว้างกว่า แต่งานที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้นทั้งหมดก็ตกต่ำลงในรายการ

นี่ไม่ใช่ความผิดปกติ นักการตลาดเนื้อหาในปัจจุบันถูกขอให้สวมหมวกมากขึ้น ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนๆ หนึ่งจะรับผิดชอบในการเขียนบล็อก การเขียนคำโฆษณา โซเชียลมีเดีย และการประชาสัมพันธ์ ห้าปีที่แล้ว มีคนสี่คนที่จัดการเรื่องนี้ ภูมิทัศน์ดูเหมือนกันสำหรับนักออกแบบที่อาจใช้งานทุกอย่างตั้งแต่การกำกับศิลป์ไปจนถึงอินโฟกราฟิกจนถึงการพิมพ์หลักประกัน

คาดว่าการทำงานหลายอย่างจะดำเนินต่อไป ในการศึกษาของ Salesforce 2017 “สถานะของการตลาด” 59 ร้อยละของผู้นำการตลาดเปิดเผยว่าบทบาททางการตลาดแบบดั้งเดิมจำกัด ความสามารถในการดึงดูดลูกค้า ตอนนี้นักการตลาดจำเป็นต้องกลายเป็นผู้เล่นห้าเครื่องมือที่สามารถทำงานในแผนกและทีมได้ ในไม่ช้า สิ่งเดียวที่พวกเขาจะทำไม่ได้คืออธิบายอุตสาหกรรมของตนให้พ่อแม่ฟัง

วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

วันที่ 20 ตุลาคม 2561 นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นายสมหวัง พ่วงบางโพ รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน นำคณะผู้บริหารกรมการพัฒนาชุมชน ลงพื้นเยี่ยม ศูนย์ OTOP คอมแพล็กซ์ พุแค จ.สระบุรี พร้อมรับฟังแนวทางการบริหารจัดการศูนย์ โรงเรียน OTOP ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ตลาดประชารัฐ และ OTOP Trader จากนางนารีรัช อุทัยแสงสกุล ผู้จัดการศูนย์ฯ ซึ่งการดำเนินการของศูนย์แห่งนี้ ถือเป็นหนึ่งต้นแบบของความสำเร็จ ในการส่งเสริมความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น การบริหารจัดการชุมชน และการพัฒนาทักษะ ตลอดจนการสร้างอัตลัดษณ์และเสน่ห์ เพื่อดึงดูดความสนใจให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาแวะชม แวะช้อป แวะแชร์ สามารถตอบโจทย์โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ชุมชนท่องเที่ยว OTOPนวัตวิถี ซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับคนในชุมชน เสริมแกร่งให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง

 1. อบรมให้ความร้ ความเข้าใจ เกี่ยวการดูแลสุขภาพที่ถูกวิธีของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะเรื่องอาหารเพื่อสุขภาพโดยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข รณรงค์การจัดเมนูสุขภาพในการทำบุญ
 2. จัดกิจกรรมเชิงสรางสรรค์เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการดูแลคนในชุมชนด้วยกันเอง เช่น หน้าบ้าน น่ามอง สวนสมุนไพรในชุมชน
 3. จัดการข้อมูลผู้ป่วยโรคเรื้อรังอย่างเป็นระบบเพื่อให้ง่ายต่อการดูแลรักษา
 4. ส่งเสริมการออกกำลังกายในชุมชนตามความถนัด ตามความชอบ
 5. จัดให้มี อสม. และ อสม. น้อยร่วมตรวจวัดความดันโลหิตและน้ำตาลในเลือดร่วมกับแกนนำของชุมชนในแต่ละโซนบ้าน
 6. ร่วมจัดภูมิทัศน์ที่บ้านและชุมชนโดยการปลูกไม้ดอกไม้ประดับ ตกแต่งต้นไม้ตลอดจนปลูกต้นไม้ในที่สาธารณะ
 7. ร่วมกับสภ.ท่าชนะให้มีการกวดขันในการเปิด – ปิดร้านเกมส์ตามระเบียบของ จ.สุราษฎร์ธานี โดยการปรึกษาหารือทำความเข้าใจในการเปิด – ปิดร้านเกมส์
 8. ส่งเสริมกิจกรรมทางสังคมในชุมชน โดยเฉพาะกิจกรรมทางศาสนาและประเพณี เพื่อเปิดโอกาสให้คนในชุมชนได้มีโอกาสพบปะพูดคุยกันเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดี
 9. ส่งเสริมความสัมพันธ์ของครอบครัว พ่อ แม่ ลูก ด้วยกิจกรรมสัมพันธ์
 10. ประชุมติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานโครงการอย่างสม่ำเสมอ
ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง
ตลาดสร้างสุข ชุมชนร่วมสร้าง

คำสำคัญ

 • ตลาดหัวปลี เส้นทาง
 • ตลาด เสาไห้ สระบุรี
 • ตลาด ต้นตาล
 • ตลาด ต้นตาล สระบุรี
 • ตลาด ท่าน้ำ บ้าน ต้นตาล
 • ให้อาหารปลา สระบุรี
 • ที่เที่ยว บ้านหมอ สระบุรี
 • สระบุรี One Day Trip

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Back to top button