กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital marketing)

แบบทดสอบ: คุณรู้จักคำย่อทางการตลาดเหล่านี้ดีแค่ไหน?

ตอนนี้แบบทดสอบนี้ใช้งานได้ใน CMS ของเราแล้ว เราอยากให้คุณระบุคำย่อทางการตลาดที่ใช้บ่อยที่สุดโดย EOD ขอบคุณ.

100

Back to top button