กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital marketing)

แบบทดสอบ: คุณเป็นนักการตลาดเนื้อหาประเภทใด

ไม่ว่าอาวุธที่คุณเลือกจะเป็นคีย์บอร์ด ไวท์บอร์ด สเปรดชีต หรือ Powerpoint นักการตลาดเนื้อหาที่ดีทุกคนจำเป็นต้องรู้บทบาทของตน

100

Back to top button