กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital marketing)

เราต้องการวันที่หิมะตก การจัดส่งกล่องจดหมาย และอื่นๆ [The Weekly Wrap]

ในเดือนธันวาคมเริ่มด้วยอากาศที่หนาวเย็นและมีหิมะปกคลุมมากขึ้น เราอยากให้วันที่หิมะตก อบอุ่นร่างกายด้วยนิตยสารฉบับพิมพ์ และตอบคำถามเกี่ยวกับการเขียน

สิ่งเหล่านี้ เป็นสามสิ่งที่เราสังเกตเห็นในสัปดาห์นี้

เรียกร้องให้มีหิมะตกระหว่างการเรียนรู้ทางไกล

แคมเปญนี้รวม สัญญาออนไลน์ที่จะลงนาม …

Image of Campbell’s Soup online pledge to sign to save snow days.

… และป้ายที่ดาวน์โหลดได้สำหรับเด็ก (และผู้ใหญ่) พิมพ์ออกมาเป็นสีได้

An image of Campbell Soup’s Long Live Snow Days! downloadable printable for kids.

เนื้อหาของชุดเรียงพิมพ์

Sarah Mitchell เป็นวิทยากรประจำที่ Content Marketing World