กลยุทธ์การตลาดดิจิทัล (Digital marketing)

ตัวอย่างวาระ MarTech ของคุณอยู่ที่นี่

หากคุณเป็นเหมือนนักการตลาดส่วนใหญ่ ความท้าทายเหล่านี้อยู่ใกล้อันดับต้นๆ ของลำดับความสำคัญของคุณ:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button