Foods

FDA เตือนเกี่ยวกับอาหารเสริมหลอกลวงเพื่อรักษาโรคเบาหวาน

กันยายน 10, 2564 — องค์การอาหารและยา (FDA) ในสัปดาห์นี้ ได้ส่ง คำเตือนไปยัง 10 บริษัท เกี่ยวกับการขายผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอย่างผิดกฎหมาย

ผลิตภัณฑ์ที่อ้างถึงและ 10 บริษัท ที่ทำการตลาดผลิตภัณฑ์เหล่านี้และได้รับจดหมายเตือนมีดังนี้:

พอร์ทัลการรายงานความปลอดภัย.

Back to top button