Business

ICYMI: Coinbase เป็นส่วนหนึ่งของ Pledge 1%…

กรุณาเปิดใช้งานคุกกี้

โปรดทำการตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อเข้าถึง blog.coinbase.com

ทำไมฉันต้องกรอก CAPTCHA

การกรอก CAPTCHA จะพิสูจน์ว่าคุณเป็นมนุษย์และให้คุณเข้าถึงพื้นที่เว็บชั่วคราว

ฉันจะทำอย่างไรเพื่อป้องกันสิ่งนี้ในอนาคต

หากคุณใช้การเชื่อมต่อส่วนตัว เช่น ที่บ้าน คุณสามารถเรียกใช้การสแกนไวรัสบนอุปกรณ์ของคุณเพื่อให้แน่ใจว่าอุปกรณ์จะไม่ติดมัลแวร์

หากคุณอยู่ที่สำนักงานหรือเครือข่ายที่ใช้ร่วมกัน คุณสามารถขอให้ผู้ดูแลระบบเครือข่ายทำการสแกนในเครือข่ายเพื่อค้นหาอุปกรณ์ที่กำหนดค่าผิดหรือติดไวรัส

รหัส Cloudflare Ray: 68c2b2791b470a9c
IP ของคุณ : 167.179.79.180 ประสิทธิภาพและความปลอดภัยโดย Cloudflare

 • จังหวัดตรังủ
 • ธุรกิจ
 • อาหาร
 • ไลฟ์สไตล์
  • เทค
  • มาร์เก็ตติ้งดิจิทัล (Digital marketing)

   Back to top button