News

Sivanna ให้เราเห็นภายในพื้นที่ห้องล็อกเกอร์ของบ้านใหม่ของ DHL Stormers ที่ Cape Town Stadium

เรารู้ว่าคุณไม่สามารถมาที่สนามกีฬาได้ เราจึงขอนำเสนอความตื่นเต้นให้กับทุกคน DHL Stormers แฟนอยู่บ้าน! ในตอนนี้ Sivanna จะแสดงให้เราเห็นรอบๆ พื้นที่ห้องล็อกเกอร์ใหม่ของ DHL Stormers ในบ้านหลังใหม่ของพวกเขา Cape Town Stadium .

(เข้าชม 94 ครั้ง, 94 ครั้งในวันนี้)

อ่านเพิ่มเติม

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button