News

Walz ผู้นำแสวงหาความก้าวหน้าด้านงบประมาณเมื่อ Capitol เปิดใหม่

MINNEAPOLIS (AP) — ผู้ว่าการ Tim Walz นั่งลงกับฝ่ายนิติบัญญัติชั้นนำในวันพฤหัสบดีเพื่อพยายามทำให้สภานิติบัญญัติที่ถูกแบ่งแยกใกล้ชิดกับข้อตกลงเกี่ยวกับร่างกฎหมายงบประมาณที่พวกเขาไม่สามารถเสร็จสิ้นได้ก่อนที่เซสชั่นปกติจะสิ้นสุดเมื่อเดือนที่แล้วอ่านเพิ่มเติม

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button